RPH Sains dan Refleksi
Rancangan Pengajaran Harian 1

Tema                     :  Menyiasat Alam Teknologi
Tajuk                      :  Teknologi
Subtopik                :  Penyelesaian masalah
Tempoh                 :  60 minit
Kelas                      :  4 BIjak (Cemerlang)
Objektif Pembelajaraan   :  1.3  Sintesiskan bagaimana teknologi boleh menyelesaikan masalah
Hasil Pembelajaran     :  Di akhir pembelajaran,pelajar dapat
i)             mengenalpasti masalah yang timbul dalam kehidupan harian.
ii)            menghasilkan idea penyelesaian masalah yang  kena pasti.
iii)            mereka alatan untuk mengatasi masalah tersebut.
Pendekatan            :  Kontekstual
Strategi                     :  Perbincangan, Pemerhatian 
Istilah                         :  gambar LCD, kad tebal, gunting, gum, gelang getah
Fasa pengajaran
Isi kandungan
Proses pengajaran &pembelajaran
Catatan
Set Induksi
5 minit
Mengemuka-kan masalah
Jenis aktiviti  :  Pemerhatian
     1.Guru mengeluarkan sebatang pensel yang
        serba pendek.
        Semua murid diminta memerhati 
        keadaan pensel tersebut.

      2.Guru bertanya pada murid-murid.         
          Guru: ‘Bagaimana keadaan pensel ini ? ’ 
             Murid: ‘pensel itu pendek sangat.’
      3.Guru meminta murid mengemukakan cara-
         cara mengatasi masalah.
       4.Guru memberi jawapan yang betul yang
         dapat mengatasi masalah tersebut.
        (gunakan penutup pen yang terbiar untuk
          menutup pada pensel yang pendek.) 
  Guru mengemukakan tajuk
  pembelajaran hari ini.

BBM : pensel pendek

KBKK : meramal-
Kan

KPS : Pemerhatian
Fasa 1
10 minit
Mengenal-
pasti masalah
Aktiviti : Pemerhatian
1.  Guru menggunakan ICT menayangkan 
     satu situasi “ seorang pelajar sedang 
     membaca buku. Apabila tangannya
     terlepas dari buku itu, buku tersebut akan
     tertutup semula.”

       2.   Guru bertanyakan murid.
              Guru: “Apakah masalah yang dihadapi
                       oleh  pelajar tersebut.”
       3.  Murid-murid diminta memberi 
            penerangan ataupun penjelasan 
            yang  munasabah.

Strategi Berfikir:
Menaakul
KPS: Pemerhatian
KBKK: membuat gambaran mental

Nilai murni:
Berani 
mencuba
Fasa 2
15 minit
Cara-cara penyelesaian masalah
Aktiviti : Perbincangan
1.      Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan.
2.      Guru mengedarkan alatan-alatan yang sedia ada di atas meja kepada setiap kumpulan.
3.      Setiap kumpulan diminta menghasilkan satu reka bentuk yang luar biasa dimana dapat mengatasi masalah tersebut.
4.      Setiap ketua kumpulan diminta keluar untuk mendapatkan alatan-
         alatan .
BBM :
 Kad tebal, gelung,
getah, gum, gunting

KBKK: mereka-
cipta

Strategi: berfikir ,
selesaikan masalah
KPS :
Berkomunikasi

Fasa 3
15 minit
Perbincangan & mereka alatan
Aktiviti : Perbincangan
1.        Guru meminta setiap kumpulan berbicang sesama sendiri untuk menghasilkan cara-cara dan reka bentuk yang dapat mengatasi masalah tersebut.
2.         Setiap kumpulan hanya diberikan selama 5-10 minit untuk perbincangan.
3.         Selepas perbincangan, murid-murid diminta menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mengatasi masalah ini.
4.         Di samping itu, guru akan meronda dan memberi bimbingan dari kumpulan ke kumpulan.
5.        Guru juga menyemaikan murid-murid
             sikap berjimat-cermat dengan 
             alatan yang digunakan.    

KBKK: menjana
kan idea
Nilai murni:
Bekerja-
Sama

KPS :
BerkomunikasiFasa 4
10 minit
Penerangan mereka alatan
Aktiviti : Penerangan
1.             Guru meminta setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja dengan mendemostrasikan kegunaannya.
2.             Guru juga meminta setiap kumpulan menerangkan langkah-langkah untuk mencipta alatan tersebut.
3.             Guru dan murid-nurid memberi penilaian terhadap reka bentuk masing-masing.

Nilai murni:
Yakin diri,
sistematik
KPS :
Berkomunikasi

Refleksi
5 minit
Pengetahuan teknologi dapat menyelesaikan masalah
Aktiviti : Kesimpulan
1.      Guru meminta murid-murid membuat satu kesimpulan setelah menjalani tugasan tersebut
Kesimpulan: segala masalah yang ditimbul akan diatasi dengan kemunculan  pengetahuan teknologi.

2.      Guru mengedarkan kerja tugas kepada semua murid dijadikan sebagai kerja 
sekolah.
            3.  Dengan itu, guru juga menyemaikan 
                 murid-murid sikap berjimat-cermat
                 dengan menggunakan bahan semula
                 untuk menghasilkan alatan.
KBKK :
Membuat kesimpulan
BBM: Ker ja
LembaranNilai murni:
Berjimat cermat
  RPH 2

  Tajuk : menyiasat Teknologi

   MEMAHAMI KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

   Refleksi
   RPH ini khas untuk pelajar yang lemah untuk menguasai, pada set induksi, saya 
   menggunakan permainan untuk menarik perhatian murid-murid. Seterusnya saya
   akan menerangkan alat-alat teknologi yang mengatasi hak keupayaan manusia
   dalam kehidupan seharian kita, seperti mickofon, mesin mengira dan sebagainya.
   Pada langkah ini, saya menggalakkan murid-murid berfikir apakah alat-alat
   teknologi yang biasa digunakan. Murid-murid juga dapat menjawab dengan baik.
  
   Seterusnya , murid-murid akan menjalankan aktiviti "hands-on" secara berkumpulan
   untuk menyatakan fungsi-fungsi alat teknologi . Pada langkah ini, murid-murid harus  
   memerhati dan meramal fungsi alat yang diberikan dan seterusnya membuat  
   kesimpulan. Saya juga membantu mereka yang tidak dapat menjawab dengan baik.

   Langkah ketiga ialah lembaran kerja yang diberikan dan mesti dijawab oleh
   murid-murid dalam masa yang ditetapkan. Pada langkah ini, hanya 2 murid tidak
   dapat menjawab dengan baik. Soal-jawab sebagai penutup bagi sesi ini. 

   RPH 3
   Tajuk : menyiasat Teknologi

   MEMAHAMI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

   REFLEKSI

   Pada mulanya, saya menunjukkan dua model telefon bimbit supaya murid-murid
    dapat membezakan ketidaksamaan antara dua alat teknologi. Seterusnya murid-
    murid memberi respon dan jawapan. Saya juga meneapkan nilai murini kepada
    mereka supaya mereka dapat menhargai alat-alatan.

   Saya telah menyediakan 4 sampul surat yang mengandungi jigsaw puzzle, murid-
   muridpula dibahagi kepada 4 kumpulan supaya dapat berbincang bersama-sama
   untuk mencari jawapan. Mereka mengelaskan alat-alatan dan mengelaskan objek
   mengikut kategori yang betul. Guru dan murid-murid berbincang bersama-sama.
 
   Seterusnya saya juga memberikan beberapa gambar supaya murid dapat menyusun
   gambar-gambar mengikut perkembangan masing-masing. Salah soang perlu
   menampil ke depan untuk membentangkan hasil mereka. Walaupun mereka masih
   melakukan kesalahan dalam langkah ini, tetapi murid-murid juga berusaha untuk
   mencari jawapan yang betul, saya berasa sangat gembira.

   Seterusnya, muris-murid membuat peta-minda.

   Disini saya juga melampirkan kertas lampiran saya:
   Lampiran 1 :   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1lokAgRdzzGC9jwt3FOp5PfYwRQOfRnEFiISXx8_XXvl9JPcNI9ZTl0HSqfkE&hl=en_GB
  
   Lampiran 2 : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1kly1urltPU0RaQYxfZdtMa4ozRcQIu5E7Aldd19ENgqEmn4ETv7eZQql5Kia&hl=en_GB

   Lampiran 3 : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1VYeTIstXBLIcdt25uVEAn95lI5R5W_yiPXacvGoKSWSuMJF7DpxF_ciNsfrw&hl=en_GB

RPH saya sila rujuk laman web berikut:

    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1ONpBl3qIjwOArFWGZ_A0aPCfCJ36SciKR7tcrqOHGu3le6XBdevcEcvtNM8A&hl=en_GB

No comments:

Post a Comment